Weboldal felhasználási feltételek

Tájékoztatás

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. A JELEN HONLAP VAGY BÁRMELY OLDALÁNAK MEGNYITÁSÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL, NE NYISSA MEG A HONLAPOT VAGY ENNEK BÁRMELY OLDALÁT.

COPYRIGHT© SZERZŐI JOG© GLOBAL PAYMENTS INC. MINDEN JOG FENNTARTVA.

ISzerzői jogok

Az oldalak és az oldalakat megjelenítő képernyők, valamint az azokon lévő információk és anyagok szerzői joga, valamint azok elrendezése a Global Payments Inc. tulajdonát képezi, hacsak nincs másképp jelezve. Az ezen az oldalon megjelenített áru- és szolgáltatási védjegyek, valamint logók a Global Payments, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és más felek tulajdonát képezik. Ezen a honlapon semmi nem értelmezhető úgy, hogy a védjegy tulajdonosa az előzetes írásbeli engedélye nélkül hallgatólagosan vagy más módon engedélyt vagy jogot adna az ezen az oldalon megjelenő áru- vagy szolgáltatási védjegyek vagy logók használatára vagy, hogy akár lemondana ezen jogáról. Minden információ és tartalom, ideértve a honlapon elérhető szoftvereket is, szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal felhasználóinak tilos bármilyen információt és tartalmat a honlapon vagy azon keresztül kereskedelmi, nyilvános vagy egyéb jogosulatlan célokra módosítani, lemásolni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni, közzétenni, eladni, felhasználási engedélyt adni, származékos műveket létrehozni, vagy más módon felhasználni.

Információk és anyagok felhasználása

Az ezen oldalakon található információk és anyagok, valamint az itt meghatározott általános szerződési feltételek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Szigorúan tilos a Global Payments honlapja(i) és rendszerei jogosulatlan használata, ideértve, de nem kizárólagosan a Global Payments rendszereibe való jogosulatlan belépést, a jelszavakkal való visszaélést vagy a honlapon közzétett információkkal való visszaélést. Nem minden termék és szolgáltatás érhető el minden földrajzi területen. Az egyes termékekre és szolgáltatásokra való jogosultság a Global Payments és/vagy leányvállalatai végső döntésétől függ.

Szavatosság kizárása

EZ A OLDAL TARTALMAZHAT A GLOBAL PAYMENTS-HEZ NEM KAPCSOLT, HARMADIK SZEMÉLY VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL ELLENŐRZÖTT VAGY FELKÍNÁLT HONLAPOKRA ÁTIRÁNYÍTÓ LINKEKET. A GLOBAL PAYMENTS EZENNEL MINDEN FELELŐSSÉGET KIZÁR A HARMADIK SZEMÉLYEK HONLAPJÁN KÖZZÉTETT, ILLETVE FELKÍNÁLT INFORMÁCIÓKKAL, ANYAGOKKAL, TERMÉKEKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. A GLOBAL PAYMENTS NEM TÁMOGAT VAGY AJÁNL HARMADIK SZEMÉLY HONLAPJÁN FELKÍNÁLT INFORMÁCIÓT, TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST, ÉS NEM FELELŐS A HARMADIK SZEMÉLY HONLAPJÁN FELKÍNÁLT TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HIBÁJÁÉRT. A GLOBAL PAYMENTS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HARMADIK SZEMÉLY HONLAPJÁN TALÁLHATÓ TARTALOMÉRT. EZEN HARMADIK SZEMÉLY A GLOBAL PAYMENTS-TŐL ELTÉRŐ ADATVÉDELMI IRÁNYELVET ALKALMAZHAT ÉS EZEN HARMADIK SZEMÉLY HONLAPJA KEVESEBB VÉDELMET BIZTOSÍTHAT, MINT A GLOBAL PAYMENTS HONLAPJA.

Szavatosság kizárása

EZEN HONLAP INFORMÁCIÓI ÉS ANYAGA, IDEÉRTVE A SZÖVEGET, GRAFIKÁKAT, LINKEKET VAGY EGYÉB TÉTELEKET AZ ITT ELÉRHETŐ FORMÁBAN ÉS TARTALOMMAL KERÜLNEK MEGJELENÍTÉSRE. A GLOBAL PAYMENTS NEM SZAVATOLJA EZEN INFORMÁCIÓK ÉS ANYAGOK PONTOSSÁGÁT, MEGFELELŐSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS KIFEJEZETETT NEM VÁLLAL FELELLŐSSÉGET AZ EZEN INFORMÁCIÓK ÉS ANYAGOK HIBÁJÁÉRT VAGY HIÁNYOSSÁGAIÉRT. A HONLAPON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓVAL ÉS ANYAGGAL KAPCSOLATBAN NEM VÁLLAL SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT - LEGYEN AZ HALLGATÓLAGOS, KIFEJEZETT VAGY KÖTELEZŐ – IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A HARMADIK SZEMÉLY JOGAIÉRT, A JOGCÍMÉRT, AZ ELADHATÓSÁGÁÉRT, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT VALÓ VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSMENTESSÉGRE VONATOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A GLOBAL PAYMENTS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A HONLAPTARTALOM HIBÁJÁÉRT VAGY HIÁNYOSSÁGAIÉRT. AZ EZEN HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKRA VAGY ANYAGOKRA HIVATKOZVA NEM CSELEKEDHET VAGY NEM ALAPOZHATJA MEG A DÖNTÉSEIT, IGY KÜLÖNÖSEN NEM A BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEIT. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ ÉS ANYAG PONTOSSÁGÁT FÜGGETLEN MÓDON LE KELL ELLENŐRIZNI MIELŐTT CSELEKEDNE VAGY DÖNTENE, IGY KÜLÖNÖSEN, HA EZZEL KAPCSOLATBAN BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEKET HOZNA.

Felelősségkizárás

A GLOBAL PAYMENTS SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, VESZTESÉGEKET VAGY KIADÁSOKAT, AMELYEK A JELEN HONLAPPAL VAGY BÁRMELY HIVATKOZOTT HONLAPPAL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL, VAGY A BÁRMELY FÉL ÁLTALI HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL, VAGY BÁRMILYEN MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY HIBÁVAL, MULASZTÁSSAL, MEGSZAKÍTÁSSAL, MŰKÖDÉSI VAGY ADATÁTVITELI HIBÁVAL VAGY KÉSEDELEMMEL, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSSAL, ILLETVE VONAL- VAGY RENDSZERHIBÁVAL KAPCSOLATOS, MÉG AKKOR IS, HA A GLOBAL PAYMENTS VAGY AZOK KÉPVISELŐIT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK, VESZTESÉGEK VAGY KIADÁSOK LEHETŐSÉGÉRŐL

Előretekintő információk

Az ezen az oldalon található egyes információk előretekintő kijelentéseket tartalmazhatnak az értékpapír peres eljárásról szóló 1995. évi törvény (Private Securities Litigation Reform Act) „biztonságos kikötő” (safe-harbor) rendelkezései értelmében. Ezek az előretekintő kijelentések kockázatokat és bizonytalanságokat rejtenek magukban, mint például a termékkereslet, a piac és a vásárlói elfogadottság, a gazdasági feltételek hatása, a verseny, az árak, a fejlesztési nehézségek, a devizakockázatok, a tőkeköltségek, a kártyatársasági tanúsítványok folyamatos megléte, az akvizíciók lebonyolításának és integrációjának képessége, továbbá a társaság SEC-bejelentéseiben részletezett egyéb kockázatok kapcsán, ideértve a legutóbb benyújtott és alkalmazandó 10-Q vagy 10K űrlapot is. A Global Payments nem vállal kötelezettséget ezen nyilatkozatok bármelyikének annak érdekében történő felülvizsgálatára, hogy ezek tükrözzék a jövőbeli körülményeket vagy a váratlan események bekövetkezését.

Beadványok

A Global Payments részére ezen a honlapon keresztül benyújtott minden információ a Global Payments tulajdonában marad, továbbá a Global Payments bármilyen célra szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amely a honlap látogatói által megadott információkban található. A Global Payments-re nem vonatkozik semmilyen titoktartási kötelezettség a benyújtott információkkal kapcsolatban, kivéve, ha a közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkező Global Payments vállalkozás ebbe beleegyezik, illetve, ha más módon kifejezetten megállapodtak vagy ezt jogszabály előírja. A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, mint amelyek korlátozzák vagy csökkentik a Global Payments ügyfeleivel szembeni, a Global Payments Adatvédelmi Tájékoztatója szerinti felelősségét és kötelezettségeit.

Elérhetőség

Ez a honlap olyan jogrendszerben vagy országban nem használható fel, illetve nem terjeszthető, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás ellentétes a helyi törvényekkel vagy szabályozásokkal.

További feltételek

A honlap egyes bekezdései vagy oldalai külön szerződési feltételeket tartalmazhatnak, amelyek kiegészítik a jelen általános szerződési feltételeket. Ütközés esetén az adott bekezdésekre vagy oldalakra ezek a kiegészítő szerződési feltételek irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek változásai A Global Payments fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálja. A honlap felhasználói úgy tekintendőek mint, akik a jelen Általános Szerződési Feltételek változásait tudomásul vették és azokat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Ön beleegyezik abba, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket az általános szerződési feltételeket, továbbá a honlap folyamatos elérése vagy használata a változtatásokba történő beleegyezését igazolja.

Irányadó jog

Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, a honlap használatára az Amerikai Egyesült Államok valamennyi vonatkozó szövetségi törvénye és Georgia állam (USA) törvényei irányadóak. Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, a honlap felhasználói ezennel beleegyeznek az Atlantában, Georgia államban (USA) található bíróságok, törvényszékek, ügynökségek és más vitarendezési szervezetek kizárólagos joghatóságába minden olyan vitában (a) amely ebből a honlapból és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekből ered, vagy azzal kapcsolatos, vagy (b) amelyben a jelen honlap és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek egy ténybeli kérdés, vagy (c) amikor egy peres beadványban erre a honlapra és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételekre hivatkoznak.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, a honlap használatára az Amerikai Egyesült Államok valamennyi vonatkozó szövetségi törvénye és Georgia állam (USA) törvényei irányadóak. Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, a honlap felhasználói ezennel beleegyeznek az Atlantában, Georgia államban (USA) található bíróságok, törvényszékek, ügynökségek és más vitarendezési szervezetek kizárólagos joghatóságába minden olyan vitában (a) amely ebből a honlapból és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekből ered, vagy azzal kapcsolatos, vagy (b) amelyben a jelen honlap és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek egy ténybeli kérdés, vagy (c) amikor egy peres beadványban erre a honlapra és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételekre hivatkoznak.

Egyéb rendelkezések

Ennek az oldalnak a használata nem engedélyezett (a) olyan módon, amely nem teljes mértékben biztosítja a jelen Általános Szerződési Feltételek összes rendelkezésének érvényesülését, és (b) bármely olyan joghatóság területén, ahol a honlap használata bármilyen jogi előírást sérthet. A jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a honlap Ön általi használatával nem jön létre közös vállalat, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki jogviszony.

A jelen az Általános Szerződési Feltételek képezik az Ön és a Global Payments közötti, ezzel a honlappal kapcsolatban teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, akár elektronikusan, akár szóban, vagy egyéb módon került Ön és a Global Payments között ezzel a honlappal kapcsolatban közlésre. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása csak akkor lép hatályba, ha ezt a Global Payments illetékese kifejezetten jóváhagyja. A jelen Általános Szerződési Feltételek megszegéséről való bármely állítólagos lemondás nem tekinthető bármely jövőbeni szerződésszegésről való lemondásnak.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected]címen.