Honlap Adatkezelési Tájékoztató

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 15.

A Global Payments-nél tiszteletben tartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmait. A jelen Honlap Adatvédelmi Tájékoztató („Tájékoztató”) a személyes adatoknak az üzleti tevékenységünk során való gyűjtésére, valamint a honlapjaink, fórumaink és blogjaink („Honlapok”) és mobilalkalmazásaink („Alkalmazásaink”) összes felhasználójára vonatkozó információbiztonsági és adatvédelmi szabványokra vonatkozik.

A jelen Tájékoztató alkalmazásában a „Global Payments”, a „mi” és a „minket/nekünk” kifejezés – a szövegkörnyezettől függően - a Global Payments Inc.-re, valamint leányvállalataira és kapcsolt vállalkozásaira vonatkozik. Adatvédelmi gyakorlatunk az általunk nyújtott szolgáltatásoktól, továbbá azon országnak az országspecifikus követelményeitől függően változik, ahol a tevékenységünket folytatjuk. Egyes termékek és szolgáltatások esetében szükség esetén további adatvédelmi tájékoztatást nyújtunk, mielőtt begyűjtjük az Ön személyes adatait. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail címen, vagy az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben megadott módon.

A Global Payments fizetési termékeket és szolgáltatásokat nyújt kereskedelmi és nem kereskedelmi vállalkozások számára. A szolgáltatásaink nyújtása során rutinszerűen gyűjtünk és tárolunk személyes adatokat ügyfeleinkről és olyan személyekről, akikkel ügyfeleink üzleti kapcsolatban állnak. Az ügyfeleinkre vonatkozó további adatok közzétételét a szerződéskötéskor vagy azt megelőzően átadott dokumentáció tartalmazza. A jelen Tájékoztató csak azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Honlapjainkon és Alkalmazásainkon keresztül gyűjtünk, így ez az ügyfelek részére átadott egyéb tájékoztatók és szerződéses feltételek kiegészítéseként értelmezendő.

Válassza az alábbi hivatkozások egyikét, hogy a megfelelő bekezdésre ugorhasson:


Az általunk gyűjtött személyes adatok

Amennyiben ehhez törvényi előírás alapján Ön a beleegyezését adja, a személyes adatoknak az alábbi kategóriáit gyűjthetjük:

 • Azonosítókat, ideértve a nevet és elérhetőségeket, a telefonszámot, e-mail címet és postai címet;
 • A biztonság megsértése ellen védett információkat, mint például az Ön felhasználónevét és jelszavát, amelyeket a Honlapokra való bejelentkezéshez használhat (lásd alább a „Bejelentkezési adatok és az Ön felelőssége” című részt);
 • Kereskedelmi információkat, mint például az Ön vállalkozására vonatkozó információkat, valamint az Önt érdeklő termékekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit (lásd alább a „Preferenciák kezelése” című részt);
 • Internetes/elektronikus tevékenységeket, deértve a sütikből, és más nyomkövetési technológiákból származó információkat, beleértve a helyet, az eszközazonosítót, a használati és böngészési előzményeket;
 • Földrajzi helymeghatározást
 • Az Ön által megadott személyes adatokat, ha a Holnapjainkkal kapcsolatban problémát jelent be; és
 • Az Önnel folytatott levelezésünk nyilvántartását.

Adatok anonimizálása és összesítése

Amennyiben ezt a jogszabályok előírják, úgy az Ön hozzájárulásától függően anonimizálhatjuk vagy összesíthetjük személyes adatait annak érdekében, hogy az anonimizált vagy összesített adatokat például statisztikai elemzéshez, ideértve a trendek elemzését is, felhasználhassuk, továbbá, hogy az aktuáriusi munkákat elvégezzük, vagy a termékeket és szolgáltatásokat testre szabjuk, kockázatelemzést végezzünk, illetve a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos költségeket és díjakat elemezzük, mindezt oly módon, hogy ennek alapján Önt ne azonosítsák vagy ne legyen azonosítható. Az anonimizált vagy összesített adatokat megoszthatjuk globális leányvállalatainkkal és más harmadik felekkel. Ez a Tájékoztató nem korlátozza a Global Payments-t abban, hogy a nem személyes, összefoglalt, származtatott, anonimizált vagy összesített információkat felhasználja vagy megossza.

Személyes adatok forrásai

Az Ön által nekünk megadott személyes adatok: Személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön akkor ad meg nekünk, amikor fiókot hoz létre nálunk, használja szolgáltatásainkat vagy kommunikál velünk. Például, ha online fiókot regisztrál nálunk, kérhetjük az Ön nevét, elérhetőségeit és üzleti adatait. A személyes adatok megadása önkéntes és bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem ad meg, de akkor előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni az egyes szolgáltatásokat, vagy nem vehet részt azokban.

Harmadik felektől gyűjtött személyes adatok: Az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink során harmadik felektől információkat gyűjthetünk Önről. Például gyűjthetünk személyazonosító adatokat és kereskedelmi információkat egy Önt ajánló partnertől vagy más harmadik féltől annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel az általunk nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. Kaphatunk Önről üzleti vonatkozású információkat olyan harmadik felektől, amelyek céges ügyfeleink nyilvántartását firmográfiai és szakmai információkkal egészítik ki.

Technológiával gyűjtött személyes adatok: Amikor meglátogatja honlapjainkat vagy alkalmazásainkat, vagy kapcsolatba lép velünk az Ön részére megküldött e-mailünk alapján, automatikusan gyűjthetünk bizonyos információkat, például fiók- vagy eszközazonosítóját, valamint használati információkat, mint például a meglátogatott honlapokat, a linkekkel kapcsolatos információkat, amelyekre rákattint, az Ön által használt tartalom típusait, a tevékenységeinek gyakoriságát és időtartamát, valamint a szolgáltatásaink használatával kapcsolatos egyéb információkat. Lehetősége van arra, hogy kifejezze preferenciáját az egyes szolgáltatásaink során a technológia segítségével történő információgyűjtési módok tekintetében (további információért lásd a „Sütik (cookie-k) és egyéb nyomkövetési technológiák” részt). Gyűjthetjük a földrajzi helymeghatározásra vonatkozó adatokat a Honlapokon vagy az Alkalmazásokban a helymeghatározás-alapú szolgáltatások lehetővé tétele céljából.


Hogyan használjuk fel a megszerzett személyes adatokat

Ha a hozzájárulás megszerzését törvény írja elő, az Ön hozzájárulásától függően, az alábbi üzleti és kereskedelmi célokra használhatjuk fel a személyes adatait:

 • Az Ön részére történő szolgáltatásnyújtásra;
 • Az Ön által feltett kérdésekkel vagy egy kérés teljesítésével kapcsolatban történő kapcsolatba lépésre, mint például a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkérés;
 • Az Önnel történő kapcsolatfelvételre, ha feliratkozott a hírleveinkre vagy bármely más frissítésre, kommunikációra vagy kiadványra;
 • A termékeink és szolgáltatásaink minőségének és biztonságának ellenőrzésére vagy fenntartására, valamint szolgáltatásaink fejlesztésére, frissítésére vagy javítására;
 • A biztonsági incidensek felderítése, a rosszhiszemű, megtévesztő, csaló vagy jogellenes tevékenységek elleni védelem, valamint az e tevékenységért felelős személyek felelősségre vonása;
 • Az iratok belső nyilvántartásának és adminisztrációjának lehetővé tétele;
 • A Honlapjaink és Alkalmazásaink használata során az élmény személyre szabása;
 • Az Önnel folytatott interakcióinkról szóló információk nyomon követése, ideértve, de nem kizárólagosan, az egyedi látogatók részére történő hirdetésmegjelenítések számlálását, valamint a hirdetésmegjelenítések helyzetének és minőségének ellenőrzését;
 • Amennyiben a beleegyezést megadását az irányadó jog előírja, és Ön ehhez a beleegyezését megadta, úgy közvetlen marketing Ön részére való megküldése (lásd alább a „Preferenciák kezelése” részt); és
 • A vonatkozó törvények és szabályozások betartása érdekében.

Hogyan osztjuk meg az általunk gyűjtött személyes adatokat

Mi az Egyesült Államokban lévő székhellyel rendelkező multinacionális vállalkozás vagyunk a világ különböző országaiban található leányvállalatokkal és kapcsolt vállalkozásokkal. Az Ön személyes adatait az Ön országán kívül található címzettek is átadhatják, ideértve globális leányvállalatainkat és leányvállalatainkat is (lásd alább a „Kapcsolatunk a leányvállalatokkal”) a jelen közleményben leírtak szerint.

Az általunk gyűjtött személyes adatok minden egyes kategóriájára vonatkozóan megoszthatjuk ezeket az információkat az alábbiakban leírt módon és célokra:

 • A vállalkozásainkat segítő, általunk megbízott cégekkel, amennyiben ehhez az Ön jogszabály által előírt beleegyezése szükséges és Ön ezt a beleegyezését megadta. Az ilyen típusú társaságok lehetnek a termékeink és szolgáltatásaink forgalmazói, továbbá olyan szolgáltatók, akik a nevünkben járnak el vagy szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, ideértve (de nem kizárólag) a jogi, számviteli, könyvvizsgálói, tanácsadói és egyéb szakmai szolgáltatókat, valamint a vállalkozásunkhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatókat. Szolgáltatásaink egy részét nyújthatják olyan szervezetek, amelyekkel a Global Payments szerződéses kapcsolatban áll, ideértve az alvállalkozókat is, és ennek megfelelően lehet, hogy az Ön személyes adatait átadjuk részükre. Lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy minden ilyen személy az általunk közölt személyes adatait csak a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, és semmilyen más célból ne kezelje;
 • Harmadik felekkel, akikkel Ön kapcsolatban áll, például pénzintézettel vagy önálló értékesítési szervezettel, akik szolgáltatásnyújtás céljából Önt a Global Payments-hez irányították;
 • A logisztikai szolgáltatókkal, hogy lehetővé tegyük a csomagok magánszemélyeknek történő kézbesítését.
 • Egyéb harmadik felekkel, akikkel kapcsolatban Ön utasít bennünket a személyes adatai megosztására, amennyiben Ön az adatmegosztásra vonatkozóan kifejezett hozzájárulását adta.
 • A szabályozó hatóságokkal, ideértve az állami és szövetségi ügynökségeket, a kártyafizetési hálózatokat, a kibocsátó bankokat és más olyan feleket, akiknek biztosítaniuk kell a fizetési tranzakció feldolgozásával kapcsolatos törvények, rendeletek és iparági szabványok betartását, valamint az ügyfél szerződések létrehozásához, fenntartásához vagy megújításához szükséges kereskedelmi és hitelinformációk beszerzését, amelyek bármely olyan szolgáltatás nyújtásához szükségesek, amelyre az ügyfél előfizetett, illetve bármely hitel- vagy betéti kártyás fizetési hálózat szabályainak és előírásainak betartásához, vagy más módon a jelen Tájékoztatással összhangban;
 • A szabályozó, bűnüldöző vagy más kormányzati szerv bírósági végzésére vagy együttműködési kérésére történő válaszadáskor; annak érdekében, hogy a törvényes jogainkat megalapozzuk vagy gyakoroljuk; vagy a jogigények védelmére; illetve a vonatkozó törvények és/vagy rendeletek által előírt vagy megengedett módon;
 • Ha úgy gondoljuk, hogy a közzététel helyénvaló a tényleges vagy feltételezett jogellenes tevékenység, csalás vagy egyéb jogsértés kivizsgálására, megelőzésére vagy intézkedés megtételére irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatban; továbbá amennyiben a Global Payments, ügyfelei, alkalmazottai, beszállítói vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges; és
 • A vevőkkel, és - a vonatkozó helyi jogszabályi előírásoktól függően - a leendő vevőkkel abban az esetben, ha a Global Payments és/vagy globális leányvállalatai elidegenítik bármely üzletüket vagy eszközüket, illetve, ha fontolóra veszik ezek elidegenítését.

Harmadik felek részére pénzbeli ellentételezés fejében nem adjuk el az Ön személyes adatait, kivéve, ha erre vonatkozó külön tájékoztatás ettől eltérően rendelkezik és az idevonatkozó jogszabályok előírása alapján Ön ehhez a beleegyezését adja.

Sütik (cookie-k) és egyéb nyomkövetési technológiák

Sütiket (cookie) és hasonló nyomkövetési technológiákat használunk, hogy megőrizzük a Honlapjaink és Alkalmazásaink Ön által történő használatára vonatkozó információkat. A sütik használatával olyan információkat gyűjtünk, mint az ország helye, a nyelvi preferenciák és egyéb beállítások. A sütik emellett segíthetnek a Honlapjaink hatékonyabb működtetésében, emlékezhetnek Önre a jövőbeni látogatások alkalmával, és valós idejű eszközökkel, köztük felhasználói útmutatókkal és chatbotokkal javíthatják a felhasználói élményt.

Az oldalakon használt sütik és nyomkövetési technológiák a következő kategóriákba sorolhatók:

Feltétlenül szükséges. Ezek a sütik a honlap működéséhez szükségesek és nem kapcsolhatók ki a rendszereinkben. Általában csak az Ön által végrehajtott műveletekre, például bejelentkezésre vagy űrlapok kitöltésére reagálnak. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja ezeket a sütiket, vagy figyelmeztessen rájuk, de ez akadályozhatja a Honlapok és Alkalmazások működését.

Teljesítmény. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra a látogatások és a látogatottsági forgalom forrásainak számlálását, így mérhetjük és javíthatjuk honlapunk teljesítményét. Segítenek abban, hogy megtudjuk, mely oldalak a legnépszerűbbek és a legkevésbé népszerűek, és megtudjuk, hogyan mozognak a látogatók az oldalon. A sütik által gyűjtött összes adat összesített. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatott el oldalunkra, és nem tudjuk nyomon követni annak teljesítményét.

Funkcionalitás. Ezek a sütik lehetővé teszik a Honlapok és az Alkalmazások számára, hogy fokozott funkcionalitást és személyre szabást biztosítsanak. Ezeket mi magunk vagy olyan külső szolgáltatók állíthatják be, amelyek szolgáltatásait hozzáadtuk az oldalainkhoz. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, akkor előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem működnek megfelelően.

Targeting. Ezeket a sütiket hirdetési partnereink állíthatják be a Honlapjainkon vagy Alkalmazásaikon keresztül. Ezek a cégek felhasználhatják őket az Ön érdeklődési körének megfelelő profiljának kialakítására, és más honlapokon releváns hirdetések megjelenítésére. Ezek az Ön böngészője és az internetes eszköze egyedi azonosításán alapulnak. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, kevésbé célzott hirdetéseket fog tapasztalni.

Sütik és egyéb nyomkövetési technológiák törlése vagy blokkolása
Egyes Honlapokon és Alkalmazásokon, ha ez technikailag megvalósítható, olyan eszközök működését tesszük lehetővé, amelyek segítenek a sütik és más nyomkövetési technológiák kiválasztásában. A sütiket a böngésző beállításainak módosításával bármikor törölheti vagy letilthatja. A böngésző eszköztárában a „Súgó” gombra kattintva tájékozódhat és áttekintheti az Interactive Advertising Bureau szervezet által készített sütikezelési útmutatót, amely a www.allaboutcookies.org honlapon érhető el. Ha törli vagy blokkolja a sütiket, úgy előfordulhat, hogy a Honlapok egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.


Külső linkek

A Global Payments Honlapjain és Alkalmazásain hivatkozásokat biztosíthatunk olyan más honlapokra, amelyek nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak. Nem járulunk hozzá és nem vállalunk semmilyen garanciát az ilyen honlapokon található tartalomra vagy az ezeken a honlapokon kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Nem vállalunk felelősséget az ilyen honlapok Ön általi használatával kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mi semmilyen felelősséget nem vállalunk más honlapok üzemeltetőinek adatvédelmi gyakorlatáért. Arra biztatjuk felhasználóinkat, hogy legyenek tudatosak, amikor elhagyják Honlapjainkat, és olvassák el valamennyi személyes adatot gyűjtő honlap adatvédelmi tájékoztatóját. Ez a Tájékoztató kizárólag az általunk gyűjtött adatokra vonatkozik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az egyéb vonatkozó adatvédelmi és sütikkel kapcsolatos figyelmeztetéseket, mielőtt hozzáférne és használná az ilyen honlapokat.

Kapcsolatunk a leányvállalatokkal (ideértve az adatmegosztást és a határon átnyúló adattovábbítást)

Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, úgy az Ön hozzájárulásától függően, kijelölhetünk egy leányvállalatot a személyes adatok feldolgozására szolgáltatói szerepkörben. Továbbra is felelősséggel tartozunk az Ön személyes adatainak az adott vállalat általi feldolgozásáért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Mivel leányvállalataink szerte a világon megtalálhatók, az Ön személyes adatai az Egyesült Államokba vagy az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országba továbbíthatók és ott tárolhatók, amelyekre az Ön lakhelye szerinti országtól eltérő adatvédelmi szabványok vonatkozhatnak.

Megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok továbbítása összhangban legyen az irányadó jogszabályokkal, az Ön személyiségi jogainak és érdekeinek a védelme körültekintően legyen kezelve, és azokra az országokra korlátozódjon, amelyek elismerten megfelelő szintű jogi védelmet biztosítanak, vagy ahol megfelelő alternatív megoldások léteznek az Ön személyiségi jogainak a védelmére.


Adatbiztonság iránti elkötelezettségünk

Komolyan vesszük azon felelősségünket, hogy megvédjük a Honlapjainkon és Alkalmazásainkon keresztül kapott személyes adatok biztonságát. Adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn, amelyek célja, hogy megvédjük a Honlapokon és az Alkalmazásokon keresztül megadott személyes adatokat a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás, hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás ellen.

Bármilyen feltételezett kísérlet amely arra irányul, hogy megsértse irányelveinket és eljárásainkat, vagy részt vegyen bármilyen típusú, az információs rendszereinket érintő jogosulatlan tevékenységben, potenciális bűncselekménynek minősül. A számítógépes bajkeverés gyanúját jelenteni lehet az illetékes hatóságoknak.

Kérjük ne feledje, hogy az internetes kommunikáció, mint például az e-mailek nem biztonságosak. A vonatkozó törvényi és szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően igyekszünk biztonságban tartani minden olyan bizalmas információt és személyes adatot, amelyet ezen a Honlapon keresztül juttattak el hozzánk. Azonban, mint minden honlap üzemeltetője, nem tudjuk garantálni az ezen a Honlapon keresztül továbbított adatok biztonságát.

Bejelentkezési adatok és az Ön felelőssége

Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, úgy az Ön hozzájárulásától függően, a személyes adatait gyűjtjük és feldolgozzuk, amennyiben ez szükséges a Honlapjainkon és Alkalmazásainkon elérhető bejelentkezési lehetőség beállításához és használatához. „Sütiket (cookie-kat)” fogunk használni, hogy „emlékezzünk” arra a gépre vagy más eszközre, amelyet a Honlapjaink eléréséhez használ (lásd alább a „Sütik (cookie-k) és egyéb nyomkövetési technológiák” részt). Kérjük, ne feledje, hogy ha felvesszük Önnel a kapcsolatot, soha nem fogjuk kérni a jelszavát kéretlen e-mailben, üzenetben vagy telefonhívásban. Ha úgy dönt, hogy a Honlapjainkon és Alkalmazásainkon elérhető bejelentkezési lehetőséget választja, be kell tartania azokat a biztonsági eljárásokat, amelyeket a szolgáltatások keretében rendelkezésre bocsátott dokumentációban határozunk meg.

Preferenciák kezelése

Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, úgy az Ön hozzájárulásától függően, a személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy közvetlen üzletszerzési információkat nyújtsunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról, továbbá világszerte megtalálható leányvállalatainkról, illetve harmadik felekről. Közvetlen üzletszerzésünk történhet e-mailben, telefonon, postai úton vagy SMS-ben, vagy bármely más, lényegessé váló módszerrel. Ezen túlmenően az ügyfeleinkkel megkötött szerződéseinknek megfelelően közvetlen üzletszerzési információkat biztosíthatunk, illetve megengedhetjük másoknak, hogy ezt megtegyék.

Lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a tőlünk érkező bármely közvetlen marketing - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - egyszerű eszközt biztosítson az Ön számára a további kommunikáció leállítására. Például az e-mailekben megadhatunk egy „leiratkozás” linket vagy egy e-mail címet, amelyre leiratkozási kérelmet küldhet. Ezen túlmenően, ha a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségünk van az Ön hozzájárulására a direkt marketing kommunikációhoz, és Ön ehhez a beleegyezését adja, úgy ezzel kapcsolatban bármikor meggondolhatja magát.

Az Ön jogai

Bizonyos kivételek mellett és bizonyos esetekben az általunk végzett feldolgozási tevékenységtől függően, egyes felhasználók bizonyos jogokkal rendelkezhetnek személyes adataikkal kapcsolatban. Felveheti velünk a kapcsolatot a jelen Tájékoztató Kapcsolatfelvétel szakaszában található információk alapján, hogy további tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásával kapcsolatban. Egyes felhasználók számára az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság lakosainak jogai

Mit jelent ez? 

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy világos és könnyen érthető tájékoztatást kapjon arról, hogyan használjuk fel a személyes adatait. Ezért nyújtjuk Önnek ezt a Tájékoztatást, továbbá a szolgáltatások során a megfelelő vagy a törvény által előírt egyéb értesítési formákat is biztosíthatunk.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van hozzáférni és másolatot kapni az Önről általunk tárolt személyes adatokról.

Adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Önnek joga van ahhoz, hogy a tőlünk kért személyes adatokat felhasználóbarát, továbbá olyan formátumban kapja meg, amely lehetővé teszi az adatoknak egy másik szolgáltatóhoz való továbbítását.

Helyesbítéshez való jog

Önnek joga van kijavítani vagy frissíteni személyes adatait, ha azok nem hatályosak, hibásak vagy hiányosak.

Törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog")

Bizonyos esetekben Önnek joga van személyes adatainak a megsemmisíttetéséhez vagy töröltetéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához/felfüggesztéséhez való jog

Ön kifogásolhatja a személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelését. Ön visszavonhatja a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását (ideértve a közvetlen marketingről leiratkozás jogát is).

Az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van másolatot kérni azokról a dokumentumokról, amelyek azokkal a garanciákkal kapcsolatosak, amelyek alapján személyes adatait az EU-n kívülre továbbítják.

Jogorvoslathoz való jog

Önnek jogában áll felvenni a kapcsolatot az országa adatvédelmi hatóságával, ha panaszt szeretne tenni adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban.Gyermekek

A Honlapjainkat és Alkalmazásainkat nem gyermekek általi használatra tervezték. Nem kérünk, illetve szándékosan nem fogadunk el semmilyen személyes adatot 18 éven aluli személyektől. Kérjük, ne használja ezt a Honlapokat vagy az Alkalmazásokat, ha Ön 18 év alatti.

Változások és frissítések

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk, frissítsük, kiegészítsük, megszüntessük, eltávolítsuk vagy más módon részben, vagy egészben módosítsuk a jelen Tájékoztató bármely részét. Amikor ezt a Tájékoztatót módosítjuk, felülvizsgáljuk a dokumentum tetején található „Utolsó frissítés” dátumát. Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására is, hogy minden lényeges frissítésről értesüljön, ideértve az ilyen változásokról szóló közvetlen kommunikációt vagy a szolgáltatásokon keresztüli megfelelő értesítést. Ha személyes adatokat ad meg nekünk, vagy a jelen Tájékoztató módosítása után hozzáfér vagy használja Honlapjainkat, ez úgy tekintendő, hogy Ön feltétel nélkül hozzájárult az ilyen változtatásokhoz. Jelen Tájékoztató legfrissebb verziója a Honlapokon és az Alkalmazásokban lesz elérhető, és felülírja a jelen Tájékoztató minden korábbi verzióját.

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdései vannak a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy ha élni kíván a jelen Tájékoztatóban leírt jogaival, kérelmet nyújthat be ennek az űrlapnak a kitöltésével, vagy kapcsolatba léphet velünk az alábbiak szerint:

Global Payments Europe, s.r.o
V Olšinách 626/80
100 00 Prague 10 - Strašnice, Czech Republic
[email protected]
+36 1 324 2248

Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi Fioktelepe
Október huszonharmadika utca 8-10.
H-1117 Budapest, Hungary
[email protected]
+36 1 324 2248

Bármilyen hozzáférési vagy törlési kérés teljesítése érdekében szükséges, hogy személyazonosságának ellenőrzéséhez elegendő adatot adjon meg számunkra. Így például a fiókjához kapcsolódó információkat, ideértve a kapcsolattartási adatait vagy egyéb azonosítási adatokat kérhetünk Öntől. Ha Ön meghatalmazott személyt jelöl ki, hogy jogi kérelmet nyújtson be az Ön nevében, akkor megkövetelhetjük a meghatalmazás megfelelő igazolását, valamint az Ön személyazonosságának közvetlen igazolását.

Régió-specifikus információk

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság

Az alábbiakban országonként felsoroljuk azokat az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban található Global Payments leányvállalatokat, amelyek felelősek a Honlapjainkon keresztül gyűjtött személyes adatok feldolgozásáért. Amennyiben szükségesnek tartja, felveheti a kapcsolatot az adott leányvállalattal, ha további tájékoztatást szeretne kapni az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) foglaltaknak való megfelelésünkről.

Ország

Leányvállalat 

Ausztria

Global Payments s.r.o. Zweigniederlassung Österreich

Csehország

Global Payments Europe, s.r.o.

Csehország

Global Payments s.r.o.

Magyarország

Global Payments Europe, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

Írország

Pay and Shop Limited

Málta

Global Payments Limited

Románia

Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București

Szlovákia

Global Payments s.r.o., organizačná zložka

Spanyolország

Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.

Spanyolország

EPG Support Espaňa

Egyesült Királyság

GPUK LLP(1)

Egyesült Királyság

Bleep UK PLC

(1) az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatalánál, mint „adatfeldolgozó”, a Z1374314 azonosítóval regisztrálva.