Aktuální informace z Global Payments

11.5.2020

Vážení partneři,

doufám, že se Vám v této náročné době daří zůstat v bezpečí a v pořádku. Jako vždycky naší nejvyšší prioritou zůstává zdraví a bezpečí členů našich týmů, zákazníků, partnerů a komunity, kde žijeme a pracujeme. Rád bych využil této příležitosti, abych Vás informoval o současné situaci a o důležitých krocích, které jsme podnikli a podnikáme v reakci na pandemii.

Péče o členy našich týmů

I při stabilizujícím se nárůstu počtu nakažených i nadále pečlivě sledujeme pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které se týkají situace kolem COVID-19. V souvislosti s uvolňováním vládních opatření úzce spolupracujeme s vedoucími pracovníky v rámci naší společnosti na přípravě plánu jak přivést zaměstnance zpátky na pracoviště v pořádku a bezpečí.

Díky obrovskému nasazení a velkému elánu všech našich téměř 24 000 pracovníků v průběhu této krize, která nemá obdoby, dokážeme i nadále poskytovat služby a fungovat normálně. Dokonce i v situaci, kdy od poloviny března 95% členů našich týmů pracuje z domova, zvládáme fungovat bez problémů.

Pro zaměstnance, u kterých vzhledem k povaze práce byla nutná jejich přítomnost na pracovišti, jsme zavedli patřičná opatření pro dodržování bezpečné vzdálenosti, dali jsme k dispozici dezinfekci na ruce, roušky a zvýšili jsme frekvenci úklidu v klíčových místech. Po celou dobu krize klademe na první místo zdraví a bezpečí našich zaměstnanců a současně poskytujeme služby našim zákazníkům a zajišťujeme bezproblémový chod.

Pomoc našim zákazníkům

Maximální kvalita našich služeb zákazníkům byla vždy základním pilířem našeho byznysu, proto jsme podnikli řadu opatření napříč celou firmou. Mezi ně patří:

 • Nové možnosti, jak podpořit provoz, včetně rychlého poskytnutí zařízení obchodníkům, kteří dříve neobchodovali online.
 • Bezkontaktní obchodování pomocí akceptace mobilepay, bezkontaktních plateb a mobilní peněženky u obchodníků, kteří dříve tyto formy nevyužívali.
 • Virtuální terminály pro zákazníky na trzích po celém světě, které umožňují přijímat objednávky telefonicky.
 • Pro naše zákazníky z oblasti zdravotnictví u AdvacedMD jsme zprovoznili poskytování lékařských služeb na dálku u téměř 1 500 ordinací, čímž jsme umožnili více než 80 000 virtuálních návštěv lékaře během posledních dvou březnových týdnů.
 • Odpustili jsme určité poplatky, jako např. SaaS a platby za POS, stejně jako poplatky za objednávky online.
 • Zahájili jsme dobročinný program, který se zaměřuje na naše nejvíce ohrožené zákazníky – obchodníky a který poskytuje předem nabité platební karty. Ty mohou zdarma použít na podporu svých zaměstnanců.
 • Odpustili jsme poplatky za nastavení a za prvních 90 dnů předplatného u našich virtuálních dárkových karet pro zákazníky z řad kamenných obchodů.
 • Prodloužili jsme bezplatné testovací období u analytické a zákaznické platformy pod hlavičkou Heartlandu.
 • Posilujeme vztahy s naším úvěrovým partnerem v USA, abychom usnadnili tisíce půjček pro zákazníky v rámci programu Payroll Protection Program.
 • Tím, že udržujeme vysoce spolehlivý provoz v call centrech, pomáháme našim zákazníkům – issuerům v období s velmi vysokou frekvencí volání.
 • Spolupracujeme s issuery, abychom usnadnili podpůrné programy pro držitele karet a malé firmy a poskytujeme širokou škálu platebních možností pro ty, kteří hledají stabilní možnosti, jak hospodařit se svými prostředky.
 • Náš NetSpend usnadnil rychlou distribuci tolik potřebných finančních prostředků v souladu s legislativou CARES. V průběhu dubna jsme zpracovali více než půl milionů plateb v hodnotě více než 1,2 miliardy USD, které odeslal IRS (obdoba finančního úřadu), na podporu amerických zákazníků.

I nadále je naším cílem poskytovat služby vysoké kvality, na kterou jste u Global Payments zvyklí. Současně se však zaměřujeme na budoucí vývoj a pracujeme na tom, abychom byli dobře připraveni na další oživení ekonomiky.

Podpora lidí a komunit

Zahájili jsme rovněž dárcovský program pro zaměstnance, v rámci kterého přispíváme stejnou částkou, kterou naši zaměstnanci podpoří komunitu, ve které žijí a pracují. Tímto způsobem mohou naši američtí zaměstnanci podpořit organizace: American Red Cross, United Way Pandemic Relief Fund a The Care Foundation.

Je nám také potěšením podpořit významné organizace na pomoc v oblasti pohostinství, včetně Feeding America, The Giving Kitchen a the North Carolina Restaurant Workers Relief Fund. Kromě našich již obvyklých charitativních programů, které probíhají každý rok po celém světě, reaguje naše společnost Global Payments na pandemii také tím, že poskytuje cílenou podporu fondu United Way a dalších v místech, kde sídlí naše dvě ústředí – Atlanta a Columbus ve státě Georgia.

I nadále pro Vás připravujeme aktuální informace v souladu s vývojem situace. Jsme v tom spolu a společně to také zvládneme. Děkuji Vám za důvěru, kterou společnosti Global Payments projevujete.

S pozdravem,
Signature of Jeff Sloan, CEO, Global Payments
Jeff Sloan
Chief Executive Officer
Global PaymentsPředchozí zprávy


27. března 2020

Vážím si Vaší důvěry, kterou nám projevujete při podpoře Vašeho podnikání.

V těchto časech, které nemají obdoby, je naším hlavním cílem a posláním podpora našich zákazníků a členů našich týmů. Naší nejvyšší prioritou je zajistit zdraví, bezpečí a dobré podmínky našich pracovníků a přitom poskytovat služby pro naše zákazníky. V souvislosti s rychlými změnami pandemie koronaviru (COVID-19) bych rád využil této příležitosti, abych Vás informoval o opatřeních, která podnikáme, abychom zmírnili dopad, který by mohl mít virus na Vaše podnikání.

Nepřerušení provozu

Bedlivě sledujeme zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) a krizových štábů a přizpůsobujeme své postupy jejich pokynům. Začali jsme realizovat plány na zajištění kontinuity provozu v zasažených oblastech již začátkem února, a i nadále rozšiřujeme své aktivity na další oblasti, ve kterých došlo k výskytu viru. Neustále monitorujeme a vyhodnocujeme situaci. V souvislosti s tím jsme podnikli následující kroky:

 • Naše krizové týmy nepřetržitě monitorují hrozby (24/7).
 • Byl ustanoven centrální tým, jehož členy je i vrcholové vedení. Úkolem tohoto týmu je sledovat postup nákazy. Schází se několikrát za den, aby mohl urychleně reagovat na rapidně se měnící podmínky.
 • Po celém světě jsme začali testovat a ověřovat business continuity plány provozu na úrovni jednotlivých pracovišť. S pokračujícím šířením viru je účelem zlepšit informovanost a ověřit si, že jsme připraveni.
 • Po celém světě jsme aktivovali plány na nepřetržité zajišťování služeb a pro případ pandemie. Tyto plány se pravidelně testují na všech našich pracovištích, abychom si ověřili, že v režimu zajištění nepřetržitých služeb budou správně fungovat.

V současnosti neočekáváme, že by stávající události ovlivnily náš provoz a fungujeme normálně. I nadále budeme bedlivě sledovat zprávy WHO a krizových štábů.

Bezpečnost členů našich týmů

Zdraví, bezpečí a dobré podmínky členů našich týmů pro nás mají nejvyšší důležitost. Na základě vyhodnocení rizik ve zprávách WHO a krizových štábů jsme na všech našich pracovištích zavedli preventivní opatření, která naše pracovníky chrání před nákazou, a zároveň nám umožňují pokračovat v práci. Mezi tato opatření patří roušky, antibakteriální gely na ruce, dále probíhá častější očista míst, jako jsou kliky, recepce, zaměstnanecké kuchyňky a záchody. Rovněž se pracoviště každý večer uklízejí a dezinfikují. Navíc jsme pro všechny členy našich týmů zorganizovali povinná školení o viru a o tom jak se před ním chránit.

Vzhledem k obavám, které ohledně koronaviru panují, jsme počátkem února v celé firmě zavedli zákaz služebních cest do asijsko-pacifického regionu, s výjimkou Austrálie a Nového Zélandu, následně zákaz cest do Íránu, Itálie a Jižní Koreje. Současně jsme zavedli povinnou karanténu u každého pracovníka, který v nedávné době cestoval do nebo z kterékoli z oblastí s vysokou mírou rizika. Tito členové týmu musí pracovat z domova a musí se sledovat, zda se u nich nevyskytují příznaky, a to po dobu minimálně 14 dnů. Povinná dvoutýdenní karanténa dále platí pro každého pracovníka, který byl v kontaktu s někým, kdo měl pozitivní testy na koronavirus.

Začátkem března jsme po celém světě zakázali zahraniční cesty bez povolení vedení a každý pracovník, který cestuje po tuzemsku, tak může činit pouze, pokud se jedná o důležitá obchodní jednání. Omezení cestování platí pro všechny členy týmů a kontraktory, stejně jako pro návštěvy zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů a akcionářů. Nabádáme všechny členy týmů, aby se vyhýbali velkým akcím a konferencím, které nejsou důležité. Dále jsme 16. března vyzvali všechny pracovníky, kteří pro práci z domova mají možnosti a vybavení, aby tak pracovali nejméně do 3. dubna. Také, aby se zamezilo setkáním více lidí, instruovali jsme týmy, aby se všechny porady odehrávaly po telefonu nebo prostřednictvím video hovorů, a to bez ohledu na to, zda členové týmů pracují na svém pracovišti, nebo z domova.

I nadále pečlivě sledujeme informace z WHO a krizových štábů a i v těchto nejistých dobách děláme vše, co je v našich silách, abychom zabezpečili služby pro Vás a Vaše podnikání. Podle aktuální situace Vás budeme dále informovat.

Děkuji Vám za Vaši setrvalou důvěru v Global Payments.

S upřímným pozdravem
Signature of Jeff Sloan, CEO, Global Payments
Jeff Sloan
Chief Executive Officer
Global Payments